മുസാഫിർ

Musafir (2013) (Malayalam Movie)
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
136മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 10 May, 2013
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ദുബായ്, ലണ്ടൻ, സ്കോട്ട് ലാന്റ് & ബാങ്കോക്ക്

UUCDWNvRXDk