ചലച്ചിത്രം

Chalachithram

Graphics Studio

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
എതിരെ അമൽ കെ ജോബി 2022

DI Team

DI Team

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
മോഹൻ കുമാർ ഫാൻസ് ജിസ് ജോയ് 2021
സൺഡേ ഹോളിഡേ ജിസ് ജോയ് 2017

Song Recording

ഗാനലേഖനം

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
കക്ഷി:അമ്മിണിപ്പിള്ള ദിൻജിത്ത് അയ്യത്താൻ 2019

Sound Editing

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഒരു വടക്കൻ പെണ്ണ് ഇർഷാദ് ഹമീദ് മൈലാഞ്ചി 2020