ഷിബു

Shibu
Tagline: 
Story Of a "നിഷ്കു"
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 19 July, 2019

Shibu Malayalam Movie Official Trailer | Salim Kumar | Anju Kurian | Karthik | Arjun | Gokul