ശശിയും ശകുന്തളയും

Released
Sasiyum sakunthalayum
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
134മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 18 August, 2023