അഷ്റഫ് ഗുരുക്കൾ

Ashraf Gurukkal

പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറും, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്‌സിക്യൂട്ടീവും അഭിനേതാവുമായ അഷ്‌റഫ് ഗുരുക്കൾ . കളരി ഗുരുക്കൾ കൂടിയായ അഷ്‌റഫ് കൊച്ചിയിലെ ഒരു ബിസിനസുകാരനാണ്. നിരവധി ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Asharaf Gurukkal