സിബി മലയിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമകൾ

ചിത്രം വര്‍ഷംsort descending
1 മുത്താരംകുന്ന് പി.ഒ 1985
2 ചേക്കേറാനൊരു ചില്ല 1986
3 രാരീരം 1986
4 ദൂരെ ദൂരെ ഒരു കൂടു കൂട്ടാം 1986
5 എഴുതാപ്പുറങ്ങൾ 1987
6 തനിയാവർത്തനം 1987
7 ആഗസ്റ്റ് 1 1988
8 വിചാരണ 1988
9 ദശരഥം 1989
10 കിരീടം 1989
11 മുദ്ര 1989
12 പരമ്പര 1990
13 ഹിസ് ഹൈനസ്സ് അബ്ദുള്ള 1990
14 മാലയോഗം 1990
15 ധനം 1991
16 ഭരതം 1991
17 സാന്ത്വനം 1991
18 കമലദളം 1992
19 സദയം 1992
20 വളയം 1992
21 ചെങ്കോൽ 1993
22 മായാമയൂരം 1993
23 ആകാശദൂത് 1993
24 സാഗരം സാക്ഷി 1994
25 സിന്ദൂരരേഖ 1995
26 അക്ഷരം 1995
27 കളിവീട് 1996
28 കാണാക്കിനാവ് 1996
29 നീ വരുവോളം 1997
30 പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ 1998
31 സമ്മർ ഇൻ ബെത്‌ലഹേം 1998
32 ഉസ്താദ് 1999
33 ദേവദൂതൻ 2000
34 ഇഷ്ടം 2001
35 എന്റെ വീട് അപ്പൂന്റേം 2003
36 ജലോത്സവം 2004
37 അമൃതം 2004
38 ആലീസ് ഇൻ വണ്ടർ‌ലാൻഡ് 2005
39 കിസ്സാൻ(ഇലകൾ പച്ച പൂക്കൾ മഞ്ഞ) 2006
40 ഫ്ലാഷ് 2008
41 ആയിരത്തിൽ ഒരുവൻ 2009
42 അപൂർവരാഗം 2010
43 വയലിൻ 2011
44 ഉന്നം 2012
45 ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അതിഥികൾ 2014
46 സൈഗാള്‍ പാടുകയാണ് 2015