തനിയാവർത്തനം

Thaniyavarthanam (Malayalam Movie)
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
119മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 15 August, 1987

thaniyavarthanam poster