എഴുതാപ്പുറങ്ങൾ

Ezhuthappurangal
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
119മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 3 January, 1987