വിചാരണ

Released
Vicharana
കഥാസന്ദർഭം: 

തൻ്റെ അച്ഛനും കൂടി ചേർന്ന് കെട്ടിപ്പടുത്ത പ്രസ്ഥാനത്തോടൊപ്പം ഉറച്ചു നിന്ന ഒരു വക്കീൽ, സ്വന്തം അമ്മാവൻ്റെയും അയാൾ വിലയ്ക്കെടുത്ത പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും നെറികേടുകൾക്കു മുന്നിൽ പതറിപ്പോകുന്നു.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 15 January, 1988