ഒറ്റ്

Released
Ottu
കഥാസന്ദർഭം: 

പണത്തിനുവേണ്ടി ഒരു അധോലോക നായകന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ഓർമ്മ തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്ന അപകടകരമായ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത ഒരു യുവാവിന്റെ കഥ.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
126മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 8 September, 2022