ഐഡെന്റ് ലാബ്സ്

Ident Labs

വി എഫ് എക്സ് സ്റ്റുഡിയോ

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
മലയൻകുഞ്ഞ് സജിമോൻ 2022

Animation

Animation VFX

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
ത്രയം സഞ്ജിത്ത് ചന്ദ്രസേനൻ 2022

Designs

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഞാനും പിന്നൊരു ഞാനും രാജസേനൻ 2022