ക്രിസ്റ്റഫർ

Released
Christopher
Tagline: 
Biography of a vigilant cop
കഥാസന്ദർഭം: 

സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ അതിക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നിയമത്തിൻ്റെ നേർവഴി വിട്ടു സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറുടെ കഥ.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സഹനിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
150മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 9 February, 2023