അതിഥി രവി

Athidhi Ravi

പരസ്യ ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് തൃശ്ശൂർ പുതുക്കാട് സ്വദേശി അതിഥി സിനിമയിലെത്തുന്നത്. ജോളി സിൽക്സ്, ധാത്രി, കല്യാണ്‍ സിൽക്സ് തുടങ്ങി വലുതും ചെറുതുമായ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മോഡലായിരുന്നു അതിഥി. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ നൃത്തത്തിനു മുൻ‌തൂക്കം നൽകിയിരുന്നു. അത് യേ ലവ് എന്ന മ്യൂസിക് അൽബത്തിലേയ്ക്ക് വഴി തെളിച്ചു. തമിഴ് ചലച്ചിത്രത്തിൽ അഭിനയമാരംഭിച്ച് മാതൃഭാഷ സിനിമയിലെത്തി എന്ന പ്രത്യേകതയും അതിഥിക്കുണ്ട്.  ഇത് എന്ന മായം എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിലാണ് അതിഥി ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് മലയാളത്തിൽ ആംഗ്രി ബെബീസിൽ അഭിനയിച്ചു.

Aditi Ravi