ആനന്ദം പരമാനന്ദം

Released
Anandam Paramanandam
Tagline: 
ഒരു ശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കഥ
കഥാസന്ദർഭം: 

കടുത്ത കള്ളുകുടിയനായ ഒരാൾ തൻ്റെ മകളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ കള്ളുകുടി നിറുത്താൻ കണ്ടെത്തുന്ന ഉപായം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
130മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 23 December, 2022