സിനോജ് വർഗ്ഗീസ്

Sinoj Varghese

കൊച്ചി സ്വദേശിയായ സിനോജ് വർഗ്ഗീസ് അങ്കമാലി ഡയറീസ് എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് അഭിനയരംഗത്തേയ്ക്കെത്തുന്നത്. തുടർന്ന് കടംകഥസ്വാതന്ത്ര്യം അർദ്ധരാത്രിയിൽപൊറിഞ്ചു മറിയം ജോസ്കോടതിസമക്ഷം ബാലൻ വക്കീൽഅജഗജാന്തരം എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചിലധികം സിനിമകളിൽ വ്യത്യസ്ത വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു.

 

സിനോജ് വർഗ്ഗീസിന്റെ Facebook