ന്യൂ ഡൽഹി

Released
New Delhi
കഥാസന്ദർഭം: 

നിരപരാധിയായ തന്നെ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ നടത്തി ജയിലിലടച്ചവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വ്യത്യസ്തമായ വഴി സ്വീകരിച്ച ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ്റെ കഥ.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 24 July, 1987