മലപ്പുറം ഹാജി മഹാനായ ജോജി

Malappuram Haji Mahanaya Joji
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
130മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 24 June, 1994