കസബ

നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
137മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 7 July, 2016

നിതിൻ രൺജി പണിക്കർ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണു കസബ.

KASABA OFFICIAL TEASER | MAMMOOTTY | NITHIN RENJI PANICKER