എന്റെ പൊന്നുതമ്പുരാൻ

Ente Ponnu Thamburaan
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 20 March, 1992