ഈ തണുത്ത വെളുപ്പാൻ കാലത്ത്

Released
Ee Thanutha Veluppan Kalathu
കഥാസന്ദർഭം: 

നഗരത്തിലെ പ്രമുഖരും മദ്ധ്യവയസ്കരുമായ രണ്ടു പേർ അടുത്തടുത്ത് കൊല്ലപ്പെടുന്നു. അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കുന്ന DSP ഹരിദാസിന് സമാനമായ പഴയ കൊലപാതകങ്ങളുടെയും കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും ഓർമ്മപ്പുസ്തകങ്ങൾ പൊടി തട്ടിയെടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. അതയാളെ എത്തിക്കുന്നത് ഒരു പഴയ മനോരോഗിയുടെ ക്രൂരവും വ്യത്യസ്തവുമായ  പ്രതികാരനിർവഹണത്തിൻ്റെ പുനർവായനയിലേക്കാണ്.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
146മിനിട്ടുകൾ

ee thanutha veluppankalath poster