സൂര്യ

Surya

തെന്നിന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര താരം. തമിഴ് നാട്ടിലാണ് സൂര്യ ജനിച്ചത്. 1981-ൽ മലയാള ചിത്രമായ പറങ്കിമല - യിലൂടെയാണ് സൂര്യ അഭിനയ രംഗത്തേയ്ക്ക് കടക്കുന്നത്. തുടർന്ന് നാല്പതോളം മലയാള ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു. മീനമാസത്തിലെ സൂര്യൻഅരപ്പട്ട കെട്ടിയ ഗ്രാമത്തിൽആദാമിന്റെ വാരിയെല്ല്സമാന്തരം തുടങ്ങിയ മികച്ച മലയാള ചിത്രങ്ങളിൽ സൂര്യ നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ച്ചവെച്ചു. മലയാളം കൂടാതെ മുപ്പതിലധികം തമിഴ് സിനിമകളിലും സൂര്യ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.