ദിനരാത്രങ്ങൾ

Released
Dinarathrangal
കഥാസന്ദർഭം: 

തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കൊലപാതകിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്ന ലേഡി സർജൻ്റെ  ജീവിതം, പുതിയ തിരിച്ചറിവുകളെത്തുടർന്ന്, അത്യന്തം ആത്മസംഘർഷഭരിതമാകുന്നു.

സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
130മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 21 January, 1988

dinarathrangal poster