ആലഞ്ചേരി തമ്പ്രാക്കൾ

Released
Alancheri Thambrakkal
കഥാസന്ദർഭം: 

ആലഞ്ചേരി തമ്പ്രാക്കൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഒരു അവകാശവാദവുമായി മീര എന്ന പെൺകുട്ടി കടന്നു വരുന്നതോടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
124മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 14 April, 1995
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
മുക്കം, പുത്തൂർ