റോസ് ഗിറ്റാറിനാൽ

Rose Guitarinaal
കഥാസന്ദർഭം: 

താര(ആത്മീയ രാജൻ) എന്ന സാധാരണ പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രണയവുമായി കടന്നു വന്ന ജോ അലക്സ് (മനു) ശ്യാം (റിച്ചാർഡ് ജോയ് തോമസ്) എന്നീ ചെറുപ്പക്കാരുടേയും താരയുടെ പ്രണയത്തിന്റേയും കഥ.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
111മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 1 March, 2013

rxz4qYiYAFk