കർമ്മയോദ്ധാ

Karmmayodha
കഥാസന്ദർഭം: 

മുംബൈ പോലീസിലെ എൻ കൌണ്ടർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായ മാഡ് മാഡിയെന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മാധവൻ നായരുടെ സാഹസിക കുറ്റാന്വേഷണങ്ങൾ

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
123മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 21 December, 2012
വെബ്സൈറ്റ്: 
http://karmayodhamalayalammovie.com/

UO0HyCG3NOU