ജ്യോതിസ് ശങ്കർ

Name in English: 
Jyothish sankar

വസ്ത്രാലങ്കാരം - ആദാമിന്റെ മകൻ അബു