വെള്ളേപ്പം

Velleppam
Tagline: 
ഉള്ളു പൊള്ളി വെന്ത ഒരു തമാശക്കഥ
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 

മാധ്യമപ്രവർത്തകനും സിനിമ പ്രൊമോഷൻ രംഗത്തെ പ്രമുഖനുമായ പ്രവീൺ പൂക്കാടൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം, ടി എം റഫീഖ് നിർമ്മിക്കുന്നു. കഥയും തിരക്കഥയും തയ്യാറാക്കുന്നത് ജീവൻ ലാൽ.