വെടിവഴിപാട്

Vedivazhipaadu
കഥാസന്ദർഭം: 

ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൊങ്കാല ദിവസം, ഭാര്യമാരുടെ അഭാവത്തിൽ മൂന്നു സുഹൃത്തുകൾ അഘോഷിക്കാൻ രഹസ്യമായി പദ്ധതിയിടുകയും അതിനെ തുടർന്നു 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിലുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളെ രസകരമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ സെക്ഷുൽ കോമഡി ചിത്രം.

 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
127മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 12 December, 2013
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
തിരുവനന്തപുരം

Vedivazhipadu Official Theatrical Trailer