വക്കീൽ വാസുദേവ്

Released
Vakkil Vasudev
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
140മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 22 January, 1993
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ചേർത്തലയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും.