അസുരവിത്ത്

Released
Asuravithu (2011)
കഥാസന്ദർഭം: 

വൈദിക വിദ്യാർത്ഥിയായ ഡോൺ ബോസ്കോ (ആസിഫ് അലി) സമൂഹത്തിലെ മാഫിയാപ്രവർത്തനങ്ങളും അതിക്രമങ്ങളും കണ്ട് അതിനെതിരെ ഉള്ളിൽ രോക്ഷമുണ്ടെങ്കിലും പ്രതികരിക്കാനാവാതെ കഴിയുന്നു. അപ്രതീക്ഷിതമായി 'പത്താംകളം' എന്ന മാഫിയാ സംഘത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിനും തുടർന്ന് പോലീസിന്റേയും ഇരയാവുകയും ഒടുവിൽ വൈദിക പഠനം ഉപേക്ഷിച്ച് കൊച്ചി അധോലോകത്തിലെ പുതിയ ഡോൺ ആയി രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുകയാണ്.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 6 January, 2012
വെബ്സൈറ്റ്: 
www.asuravithu.com
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ഫോർട്ട് കൊച്ചി, എറണാകുളം

9eWSI3SWflI