ധമാക്ക

Dhamakka
Story: 
Direction: 

ഹാപ്പിംഗ് വെഡ്ഡിംഗ് , ചങ്ക്സ്, അ‍ഡാര്‍ ലവ് എന്നീ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഒമര്‍ ലുലു സംവിധായകനാകുന്ന ചിത്രം.