സൗണ്ട് തോമ

Sound Thoma
കഥാസന്ദർഭം: 

കൊടുവള്ളി എന്ന കുഗ്രാമത്തിലെ മുറിച്ചുണ്ടനായ തോമക്ക് സംഭവിക്കുന്ന അബദ്ധങ്ങളും റേഡിയോ ജോക്കിയായ ശ്രീലക്ഷ്മിയോടു തോന്നുന്ന വൺ വേ പ്രണയവും നർമ്മരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവരാലും വെറുക്കപ്പെടുന്ന തോമയുടെ നന്മയെ അവസാനം ഗ്രാമം തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് സിനിമാന്ത്യം.

Direction: 
Producer: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
153മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 5 April, 2013

YSAt2nN1G9E