ഒഴിമുറി

Ozhimuri
കഥാസന്ദർഭം: 

എഴുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സായ തെങ്ങുമ്പുരവീട്ടിൽ താണുപിള്ളയും(ലാൽ) അമ്പത്തഞ്ചു വയസ്സായ മീനാക്ഷിയമ്മ(മല്ലിക)യുടേയും ഒഴിമുറി കേസും അവരുടേ ഭൂതകാലവുമാണ് സിനിമയുടെ മുഖ്യപ്രമേയം. കഥക്ക് പശ്ചാത്തലമാകുന്നത് പഴയ തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തിനു തെക്കുള്ള ഇന്നത്തെ തമിഴ് നാട് പ്രദേശങ്ങൾ.

Screenplay: 
Dialogues: 
Direction: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
132മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 7 September, 2012

ozhimuri-m3db4.jpg

eta2eQOvz8k

umvej60aVEk