ചലനാട്ട

Chalanatta

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ

തലക്കെട്ട് ഗാനരചയിതാവു് സംഗീതം ആലാപനം ചിത്രം/ആൽബം
1 ഏതയ്യാ ഗതി പരമ്പരാഗതം ബിജിബാൽ കെ ജെ ചക്രപാണി ഒഴിമുറി