മാത്യു

എന്റെ പ്രിയഗാനങ്ങൾ

നിങ്ങളേറ്റവും സ്നേഹിയ്ക്കുന്ന ഗാനങ്ങളിൽ പോയി അവയ്ക്കു് അനുയോജ്യമായ റേറ്റിങ് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ റേറ്റിങ് കൊടുത്ത ഗാനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രൊഫൈൽ പേജിൽ വരും.

Entries

Post datesort ascending
Lyric നാടു ചുറ്റി ഓടി വരും കളിവണ്ടി വ്യാഴം, 21/01/2010 - 11:22
Lyric ആരു നീ അഗതിയോ വ്യാഴം, 21/01/2010 - 11:21
Lyric ആരാധനയ്‌ക്കു യോഗ്യനെ ചൊവ്വ, 19/01/2010 - 02:03
Lyric ആരാധിക്കുമ്പോൾ വിടുതൽ Mon, 18/01/2010 - 21:08
Lyric ഇന്ദിരക്കന്നി അളു താരോ Mon, 18/01/2010 - 20:51
Lyric നല്ല മാതാവേ മരിയേ Mon, 18/01/2010 - 20:47
Lyric പൂമകളാണേ ഹുസ്നുൽ ജമാൽ Mon, 18/01/2010 - 20:26
Lyric പെന്തക്കുസ്തനാളിൽ മുൻമഴ പെയ്യിച്ച Mon, 18/01/2010 - 20:23
Lyric അങ്ങനെയങ്ങനെയെൻ കരൾ Mon, 18/01/2010 - 20:00
Lyric ഒടുവിലാ മംഗളാ ദർശനയായ് Mon, 18/01/2010 - 18:39
Lyric പൊഴിയാമഴ പൂമഴ ചിന്നിയ രാത്രിയിൽ Mon, 18/01/2010 - 17:45
Lyric മറക്കുമോ എന്നെ മറക്കുമോ Mon, 18/01/2010 - 16:51
Lyric കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ ഗുരുവായൂരപ്പാ Mon, 18/01/2010 - 16:49
Lyric നിലവേ നിലവേ മെല്ലെ നിഴലായ് നിറയൂ Mon, 18/01/2010 - 13:43
Lyric രാഗമേഘമഴയായ് സ്നേഹസാന്ദ്രലയമായ് Mon, 18/01/2010 - 13:29
Lyric വെറുതെ ഇനിയും കാത്തു നിൽപ്പൂ Mon, 18/01/2010 - 13:13
Lyric വിരഹിണീ ഇനിയുമെൻ Sun, 17/01/2010 - 17:56
Lyric സ്നേഹപൂർവ്വം നിനക്കായ് ഞാൻ Sun, 17/01/2010 - 17:53
Lyric കണ്ണാടിക്കൊലുസേ മഞ്ഞോലും മനസ്സേ Sun, 17/01/2010 - 12:09
Lyric എന്റെ മനോരഥത്തിലെ ഏഴു വർണ്ണ തലങ്ങളിൽ വ്യാഴം, 14/01/2010 - 17:10
Lyric ചാരുമുഖി നിന്നെ നോക്കി ഞാൻ ചിരിച്ചു വ്യാഴം, 14/01/2010 - 17:08
Lyric ആശംസകൾ മംഗളാശംസകൾ വ്യാഴം, 14/01/2010 - 17:07
Lyric ആദിജ്ജീവ കണം മുതൽക്കു വ്യാഴം, 14/01/2010 - 17:05
Lyric ജറുസലേം നായകാ ഗദ്ഗദം കേൾക്കുമോ വ്യാഴം, 14/01/2010 - 02:56
Lyric വഴിയരികിൽ പഥികനായ് കാത്തുനിൽക്കും നാഥൻ വ്യാഴം, 14/01/2010 - 02:43
Lyric വാനമ്പാടീ പാടുമ്പോലെന്നുള്ളം വ്യാഴം, 14/01/2010 - 02:28
Lyric കുഞ്ഞിളം ഉമ്മ തരാൻ നാഥൻ കൂടെ വന്നൂ വ്യാഴം, 14/01/2010 - 02:19
Lyric മധുരവികാര തരംഗിണിയിൽ ബുധൻ, 13/01/2010 - 23:10
Lyric മോഹത്തിന്റെ തേരിലേറി പോകരുതേ ബുധൻ, 13/01/2010 - 23:03
Lyric ആകാശം മാറും ഭൂതലവും മാറും ബുധൻ, 13/01/2010 - 22:44
Lyric കൊച്ചീലഴിമുഖം തീപിടിച്ചു ചൊവ്വ, 12/01/2010 - 22:18
Lyric കാറ്റിൽ തെക്കന്നം കാറ്റിൽ ചൊവ്വ, 12/01/2010 - 12:56
Lyric പകൽക്കിളീ പകൽക്കിളീ ചൊവ്വ, 12/01/2010 - 02:01
Lyric സന്ധ്യയിന്നും പുലരിയെ തേടി Mon, 11/01/2010 - 23:44
Lyric സ്വർണ്ണം പാകിയ Mon, 11/01/2010 - 22:12
Lyric ശുഭമംഗളോദയം Mon, 11/01/2010 - 21:51
Lyric സ്വർഗ്ഗലോകനാഥനാം Mon, 11/01/2010 - 21:23
Lyric സഹസ്ര കമലദളങ്ങൾ Mon, 11/01/2010 - 20:35
Lyric മന്മഥഗന്ധർവ്വയാമം Mon, 11/01/2010 - 20:34
Lyric സ്വർഗ്ഗവാതിലമ്പലത്തിലാറാട്ട് Mon, 11/01/2010 - 20:31
Lyric ചുംബനത്തിൽ Mon, 11/01/2010 - 20:28
Lyric മുക്കുറ്റിച്ചാന്തണിയുന്നേ Sun, 10/01/2010 - 23:09
Lyric ആരാധികേ ആരാധികേ Sun, 10/01/2010 - 22:44
Lyric സ്വർഗ്ഗ ഗോപുര വാതിലിൽ Sat, 09/01/2010 - 21:37
Lyric ബന്ധങ്ങളൊക്കെയും വ്യർത്ഥം Sat, 09/01/2010 - 19:24
Lyric ഒരു പിടി പൂക്കളും Sat, 09/01/2010 - 15:04