സീമ അഭിനയിച്ച സിനിമകൾ

സിനിമ കഥാപാത്രം സംവിധാനം വര്‍ഷംsort descending
1 വയലറ്റ്സ് മുക്ത ദീദി ചന്ദ്
2 അച്ഛന്റെ ഭാര്യ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ 1971
3 നൃത്തശാല എ ബി രാജ് 1972
4 ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ ടി ഹരിഹരൻ 1973
5 നിഴലേ നീ സാക്ഷി ബേബി 1977
6 അവകാശം എ ബി രാജ് 1978
7 മനോരഥം പി ഗോപികുമാർ 1978
8 സൂത്രക്കാരി അലക്സ് 1978
9 അവളുടെ രാവുകൾ രാജി ഐ വി ശശി 1978
10 ഞാൻ ഞാൻ മാത്രം ഐ വി ശശി 1978
11 അടവുകൾ പതിനെട്ട് വിജയാനന്ദ് 1978
12 ഉറക്കം വരാത്ത രാത്രികൾ കവിത എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1978
13 ഈ മനോഹര തീരം ഐ വി ശശി 1978
14 പടക്കുതിര പി ജി വാസുദേവൻ 1978
15 അനുഭൂതികളുടെ നിമിഷം പി ചന്ദ്രകുമാർ 1978
16 വിളക്കും വെളിച്ചവും പി ഭാസ്ക്കരൻ 1978
17 ഈറ്റ ശ്രീദേവി ഐ വി ശശി 1978
18 സീമന്തിനി പി ജി വിശ്വംഭരൻ 1978
19 അനുമോദനം ഐ വി ശശി 1978
20 ലിസ ലിസ ബേബി 1978
21 സ്നേഹത്തിന്റെ മുഖങ്ങൾ രാധിക ടി ഹരിഹരൻ 1978
22 അവൾ കണ്ട ലോകം എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1978
23 പ്രഭാതസന്ധ്യ പി ചന്ദ്രകുമാർ 1979
24 അമൃതചുംബനം പി വേണു 1979
25 ജിമ്മി മേലാറ്റൂർ രവി വർമ്മ 1979
26 പ്രഭു ബാല ബേബി 1979
27 അങ്കക്കുറി സരള വിജയാനന്ദ് 1979
28 മനസാ വാചാ കർമ്മണാ സുമിത്ര ഐ വി ശശി 1979
29 സർപ്പം ഡെയ്സി ബേബി 1979
30 അനുഭവങ്ങളേ നന്ദി ഐ വി ശശി 1979
31 മാനവധർമ്മം ജെ ശശികുമാർ 1979
32 ശുദ്ധികലശം പി ചന്ദ്രകുമാർ 1979
33 അനുപല്ലവി സ്റ്റെല്ല ബേബി 1979
34 പതിവ്രത എം എസ് ചക്രവർത്തി 1979
35 ആറാട്ട് ഐ വി ശശി 1979
36 വിജയനും വീരനും പ്രിയ സി എൻ വെങ്കട്ട് സ്വാമി 1979
37 ഏഴാം കടലിനക്കരെ ഐ വി ശശി 1979
38 മിസ്റ്റർ മൈക്കിൾ ജെ വില്യംസ് 1980
39 ചാകര പി ജി വിശ്വംഭരൻ 1980
40 സ്വർഗ്ഗദേവത ചാൾസ് അയ്യമ്പിള്ളി 1980
41 ശക്തി (1980) രേവതി വിജയാനന്ദ് 1980
42 കരിമ്പന ഐ വി ശശി 1980
43 അങ്ങാടി സിന്ധു ഐ വി ശശി 1980
44 പപ്പു ബേബി 1980
45 ചന്ദ്രഹാസം ബേബി 1980
46 തീനാളങ്ങൾ ജെ ശശികുമാർ 1980
47 മനുഷ്യമൃഗം ബേബി 1980
48 അന്തപ്പുരം കെ ജി രാജശേഖരൻ 1980
49 പവിഴമുത്ത് ജേസി 1980
50 ദീപം പി ചന്ദ്രകുമാർ 1980

Pages