സൂത്രധാരൻ

Released
SOOTHRADHARAN
കഥാസന്ദർഭം: 

ഒരു വേശ്യാലയത്തിൽ അഭയം തേടിയ രമേശൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ വളർന്ന ശിവാനി എന്ന പെൺകുട്ടിയുമായി പ്രണയത്തിലാവുന്നു. പക്ഷേ, അവളെ അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ല.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: