പാച്ചുവും അത്ഭുതവിളക്കും

Released
Pachuvum albuda vilakkum
കഥാസന്ദർഭം: 

മുംബൈയിൽ ആയുർവേദ ഫാർമസി നടത്തുന്ന യുവാവ്, നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ, ഫാർമസി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉടമയുടെ ഉമ്മയെക്കൂടി കൂടെക്കൂട്ടുന്നു. യാത്രയ്ക്കിടയിൽ രാത്രിയിൽ  ഗോവയിൽ വച്ച് ആ സ്ത്രീ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു. അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ   അത്ഭുതവിളക്കു പോലെ ചില സൗഭാഗ്യങ്ങൾ യുവാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
171മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 28 April, 2023
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
എറണാകുളം, ഗോവ