മൂൺവാക്ക്

Under Production
Moonwalk
Tagline: 
അതൊരു ഞെരിപ്പ് കാലം
മൂലകഥ: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 

എൺപതുകളുടെ അവസാനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് കഴക്കൂട്ടത്തിനടുത്ത് പുത്തൻ തോപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ബ്രേക്ക് ഡാൻസ് യുവത്വങ്ങളുടെ കഥയാണ് മൂൺവാക്ക്. പ്രീഡിഗ്രിയ്ക്ക് തുമ്പ സെയ്ൻ്റ് സേവിയേർസ് കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഈ യുവാക്കളും പുത്തൻ തോപ്പിലെ അവരുടെ കൂട്ടുകാരും, ബ്രേക്ക് ഡാൻസ് സ്വപ്നങ്ങളും വേദികളും, മാത്സര്യവും, പ്രണയവും ഒക്കെ ഈ സിനിമയിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നു. 130ൽ ഏറെ പുതുമുഖങ്ങളെ വച്ച്  നീണ്ട ഷെഡ്യൂളുകളിൽ ആണ് ഈ ചിത്രം പൂർത്തിയായത്. 

ലോകം അറിഞ്ഞ മൈക്കിൾ ജാക്സണ് ഒപ്പം കേരളത്തിലെ അറിഞ്ഞതും അറിയപ്പെടാത്തതുമായ ഒട്ടനവധി ബ്രേക്ക് ഡാൻസേർസിനെ ഓർമ്മയിൽ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ഉതകുന്നതാണ് ഈ ചിത്രം.

Moonwalk | Official Trailer | A K Vinod | Firewood Shows | Prashant Pillai | Jasni Ahamad