മൊഹബ്ബത്തിൻ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള

Mohabbathin Kunjabdulla
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
74മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 23 August, 2019
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
മുംബൈയിലും കേരളത്തിലെ പതിന്നാല് ജില്ലകളിലുമായാണ് ചിത്രീകരണം നടന്നത്. 0

Muhabathin Kunjabdulla Official Trailer | Indrans | Balu Varghese | Shanu Samad

Muhabathin Kunjabdulla Teaser | Indrans | Balu Varghese | Shanu Samad