ലിസമ്മയുടെ വീട്

Lisammayude veedu (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

ഒരിക്കൽ കാമുകനാൽ ചതിക്കപ്പെട്ടും പിന്നീട് പീഡനത്തിനിരയാവുകയും ചെയ്ത ലിസമ്മയുടെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ജീവിതം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ ഒരു സ്ത്രീ പീഡനകേസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറയുന്നു

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
137മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 4 January, 2013