അലകടലിനക്കരെ

Alakadalinakkare (Malayalam Movie)
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 7 September, 1984