സ്നേഹവീട്

Released
Snehaveedu
കഥാസന്ദർഭം: 

നീണ്ട പ്രവാസജീവിതത്തിനുശേഷം നാട്ടിൽ അമ്മയോടൊത്ത് കഴിയുന്ന അവിവാഹിതനായ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് 'മകൻ' എന്ന അവകാശവാദവുമായി ഒരു കൗമാരക്കാരൻ കടന്നു വരുന്നു. അയാളുടെ താളം തെറ്റുന്ന ജീവിതവും സത്യാവസ്ഥ തെളിയിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 30 September, 2011

0EyRvaG6ACY