സായംസന്ധ്യ

Released
Sayamsandhya
കഥാസന്ദർഭം: 

സുപ്രസിദ്ധ സിനിമാസംഗീതസംവിധായകനായ ശിവപ്രസാദിൻ്റെ കുടുംബജീവിതവും കലാജീവിതവും, അബദ്ധത്തിൽ ചെയ്ത ഒരു കൊലപാതകം കാരണം, അപ്രതീക്ഷിതമായി മാറിമറിയുന്നു.

സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 12 September, 1986