പൂക്കാലം വരവായി

Released
Pookkalam Varavaayi (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

വിവാഹമോചിതരായ മാതാപിതാക്കൾക്കിടയിൽ നിന്നും ഒരു അഞ്ച് വയസുകാരി തനിക്ക് സ്നേഹവും വാത്സല്യവും നൽകിയ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോയ കഥ.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 15 February, 1991