പത്മശ്രീ ഭരത് ഡോക്ടർ സരോജ്കുമാർ

Released
Pamasree Bharat Dr.Sarojkumar
കഥാസന്ദർഭം: 

ഒരു ചലച്ചിത്രപ്രവർത്തകന്റെ താരപരിവേഷത്തിനും ബാഹ്യരൂപത്തിനുമപ്പുറം അയാളുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിലെ മറ്റൊരു മുഖമാണ് ഈ സിനിമയിലൂടെ തുറന്ന് കാണിക്കുന്നത്. പദ്മശ്രീ ഭരത് ഡോക്ടർ സൂപ്പർസ്റ്റാർ സരോജ് കുമാറിന്റെ താരപരിവേഷവും കുടുംബജീവിതവും കഥയാകുന്ന സിനിമ.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 14 January, 2012

Wn334ZibgII

Xl1MXSseBiw