ഔട്ട്സൈഡർ

Outsider
കഥാസന്ദർഭം: 

ഇരട്ടക്കുട്ടികളുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലെ അച്ഛനായ ശിവൻ കുട്ടി (ശ്രീനിവാസൻ) എന്ന സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആകസ്മികമായി ഒരു ക്രിമിനൽ കടന്നുവരികയും അയാളുടെ ജീവിതത്തെ അപകടകരമാംവിധം മാറ്റിമറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു സൈക്കോ ത്രില്ലർ-ഫാമിലി ഡ്രാമ സിനിമ

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 30 March, 2012
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ചാലക്കുടി, ആതിരപ്പിള്ളി, തേക്കടി