ഒരു മുഖം പല മുഖം

Oru Mukham Pala Mukham (Malayalam Movie)
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
തിങ്കൾ, 6 June, 1983