ഒരു അഡാർ ലവ്

Released
Oru Adar Love
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 14 February, 2019

Oru Adaar Love | Official Teaser ft Priya Prakash Varrier, Roshan Abdul | Shaan Rahman | Omar Lulu