ഓർക്കൂട്ട് ഒരു ഓർമ്മക്കൂട്ട്

Released
Orkut oru Ormakoottu
കഥാസന്ദർഭം: 

നഗരത്തിലെ ഒരേ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ഥ സ്വഭാവക്കാരായ നാലു കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവിതം. അവർക്കിടയിലേക്ക് ഓർക്കുട്ട് എന്ന സോഷ്യൽ നെറ്റ് വർക്കിലൂടേ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി കടന്നുവരുന്നു. തുടർന്നുള്ള അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 5 January, 2012

pKyIiWJulYo